Uniker Quang Tùng với Tác phẩm” MẤT”

” MẤT “ Nguyễn Quang Tùng – Sinh viên K6 ngành Làm phim KTS . Một bộ Phim ngắn thành công của uniker tài năng Nguyễn Quang Tùng trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp K6 ngành làm phim kỹ thuật số .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *