TUYỂN SINH

Học phí

Thông báo quy chế tuyển sinh năm học 2024 cho 4 ngành học: Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Làm phim kỹ thuật số, Thiết kế thời trang.

Chuyên gia


82.800.000 VNĐ


 

41.400.000 VNĐ


 

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

82.800.000 VNĐ


 

41.400.000 VNĐ


 

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

82.800.000 VNĐ


 

41.400.000 VNĐ


 

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

108.000.000 VNĐ


 

54.000.000 VNĐ


 

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công