Tuyển sinh

Học phí

Thông báo quy chế tuyển sinh năm học 2023 cho 4 ngành học: Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Làm phim kỹ thuật số, Thiết kế thời trang.

Chuyên gia


82.800.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 12,000,000 VNĐ

Số lần đóng

1 Lần

41.400.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 6,000,000 VNĐ

Số lần đóng

2 Lần

16.560.000 VNĐ


 

Số lần đóng

5 Lần

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

82.800.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 12,000,000 VNĐ

Số lần đóng

1 Lần

41.400.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 6,000,000 VNĐ

Số lần đóng

2 Lần

16.560.000 VNĐ


 

Số lần đóng

5 Lần

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

82.800.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 12,000,000 VNĐ

Số lần đóng

1 Lần

41.400.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 6,000,000 VNĐ

Số lần đóng

2 Lần

16.560.000 VNĐ


 

Số lần đóng

5 Lần

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

108.000.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 12,000,000 VNĐ

Số lần đóng

1 Lần

54.000.000 VNĐ


 

Quà tặng nhập học

Thẻ ngân hàng trị giá 6,000,000 VNĐ

Số lần đóng

2 Lần

21.600.000 VNĐ


 

Số lần đóng

5 Lần

Thông tin chuyển khoản


 

Số tài khoản

0451000313356

Tên tài khoản

Công ty cổ phần Unicorp Quốc tế

Ngân hàng

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công