KTS Trần Đức Long – Giảng viên Thiết kế Nội thất UniDesign

“Bắt đầu nghiệp dạy học từ năm 2010 đến giờ cũng hơn chục năm. Lúc đầu là dạy 3D cho vài bạn, đến dạy kèm cho vài ông sếp rồi bổ túc kèm cho cả 1 văn phòng Thiết kế Nội thất. Có thời điểm đã muốn dừng lại để tập trung công việc thiết kế. Thế mà Viện Đào tạo Quốc tế UniDesign này lại kéo mình lại cái nghiệp gõ đầu trẻ. Ai cũng bảo mình trẻ (trâu). Nhưng mà tuần nào cũng tiếp xúc vài buổi với mái trường màu hường này thì bảo sao”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *