HỌC PHÍ UNIDESIGN 2023

BẢNG HỌC PHÍ NĂM 2023

                                                                                                  Đơn vị tính: VNĐ

 

Ngành học Hình thức nộp Số lần nộp Số tiền Tổng
THIẾT KẾ
ĐỒ HỌA
Trọn gói 1 82,800,000 82,800,000
Theo năm 2 41,400,000
Theo kỳ 5 16,560,000
         
THIẾT KẾ
NỘI THẤT
Trọn gói 1 82,800,000 82,800,000
Theo năm 2 41,400,000
Theo kỳ 5 16,560,000
         
LÀM PHIM KỸ THUẬT SỐ Trọn gói 1 82,800,000 82,800,000
Theo năm 2 41,400,000
Theo kỳ 5 16,560,000
         
THIẾT KẾ THỜI TRANG Trọn gói 1 108,000,000 108,000,000
Theo năm 2 54,000,000
Theo kỳ 5 21,600,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *