Giảng viên: Nguyễn Như Hương

Giảng viên: Nguyễn Như Hương

       Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL)

Kinh nghiệm công việc: Quản lý đào tạo, thiết kế chương trình và giảng dạy tiếng Anh.

       Sở thích: đọc sách, nghe nhạc. du lịch.

Từng là Giám đốc đào tạo của Hi! Language School