Giảng viên Kevin

Giảng viên Kevin Levon:

  • Thạc sỹ tốt nghiệp trường Académie Charpentier

  • Chuyên gia cao cấp về Nghề Nội thất

  • Kiến trúc sư

Académie Charpentier là 1 ngôi trường đào tạo về Kiến trúc nỏi tiếng của Pháp

 

Quá trình làm việc:

  • Kinh nghiệm tư vấn sáng tạo cho nhiều dự án nội thất lớn tại Việt Nam như: Bệnh viện Việt Pháp, Ngân hàng…

  • Giảng viên cao cấp ngành Thiết kế Nội thất

 

 Một số sản phẩm tiêu biếu: