Anh Phạm Hoàng Hà – Giám đốc sáng tạo tại Beau Agency:

“Trong công việc thiết kế tôi đã từng có cơ hội tiếp xúc và làm việc với rất nhiều sinh viên UniDesign. Có 3 từ tôi muốn nói để khái quát về các bạn trẻ ấy: Nhiệt huyết – Cầu toàn – Chuyên nghiệp. Công ty và các bạn bè của tôi tuyển dụng rất nhiều, và mỗi khi có ai hỏi tìm người, tôi đều nghĩ ngay tới sinh viên của UniDesign.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *