GIỚI THIỆU

Tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị cốt lõi

GIỚI THIỆU

Tầm nhìn, sứ mệnh &

giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Tại UniDesign, chúng tôi định hình và thiết kế chương trình giảng dạy nhằm cung cấp nguồn nhân lực những nhà thiết kế chất lượng cao cho thị trường Việt Nam.

UniDesign định hướng phát triển thành hệ thống giáo dục đào tạo theo mô hình doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Vươn tới những đỉnh cao sáng tạo và tạo ra những khuynh hướng mới trong nghề thiết kế công nghệ số.
Cống hiến hết mình vì sự phát triển của ngành thiết kế tại Việt Nam.

VỀ UNIDESIGN

Giá trị cốt lõi

Trung thực và minh bạch

Chúng tôi lựa chọn cách làm việc và truyền thông trung thực và chân thành nhất.

Đổi mới

Chúng tôi đi đầu tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo ra những kinh nghiệm và giải pháp trong học tập.

Tôn trọng

Chúng tôi đối xử với tất cả mọi người bằng giá trị thật và mang lại những dịch vụ tốt nhất.

Trách nhiệm với cá nhân và xã hội

Chúng tôi nói được – làm được!

Khả năng tiếp cận và đa dạng

Chúng tôi tiếp nhận cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận đa dạng và phong phú của tất cả học viên.

Giá trị bền vững

Chúng tôi đưa ra những quyết định đảm bảo được sự hội nhập và phát triển các yếu tố kinh tế và môi trường xã hội.

 

Khám phá thêm về Unidesign