Cơ hội việc làm

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Mô tả công việc đầy đủ Mô tả công việc: (Mức lương: 14 – 18 triệu VNĐ) Thiết kế các Ảnh, sản phẩm để phục vụ marketing online để đăng trên Facebo...

Full-time
Hà Nội
Đã đăng 2 tháng trước

Tuyển thiết kế đồ họa tại HN - Lương 30tr